Dayan

Dayan

DAYAN

Dayan is the story of near 4000 female refugees who never could join their family on the other side of the borders and a lot of them had to make decision and choose in this situation…

Behrouz Nooranipour was born in Sanandaj in 1981. His deep interest in cinema brought him into writing, directing and producing films. Nooranipour began his artistic and cinematic career since 1999 in the Young Cinema Society and Cinema College.
Regie: Behrouz Nooranipour
Spielfilm
Iran -Rojhilat 2018
Länge:81 min
OmeU
Dayan çîroka 4000 awarane yên ku tu car nikarin tevlî xêzanên xwe bin li aliyê din yê sînoran, gelek ji wan zehmettrîn birryar di jiyana xwe de didin.
Behrouz Nooranipour li sala 1981 li Sanandah ji dayikbûye. Arezûya wî ji bo sînemayê ew ber bi nivêsîn, derhênan û berhemanîna filman bir. Her ji sala 1999an Nooranipour dest bi karê pîşeya hunerîu sînemayê kir di nav Komela Sînema Xortan û Kolîja Sînemayê.

TRAILER